Στις αρχές της αντιπυρικής περιόδου υπενθυμίζουμε στους κατοίκους και τους επαγγελματίες την υποχρέωση  να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που έχουν στην ιδιοκτησία τους, προκειμένου να αποφύγουμε κινδύνους πυρκαγιάς.

Σημειώνεται, ότι η δράση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β), η οποία ορίζει πώς: «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Στην απευκταία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

Παρά τα ανωτέρω –  τα οποία επισημαίνει το aftodioikisi.gr –  βλέπουμε ότι πολλοί πολίτες αδιαφορούν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πιθανές εστίες πυρκαγιάς με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ενδεικτικά για τη Σύρο θα παραθέσουμε σειρά φωτογραφιών σε πευκόφυτο οικόπεδο στην περιοχή έναντι  του στρατοπέδου όπου το έδαφος κυριολεκτικά δεν διακρίνεται από των όγκο των ξερών πευκοβελόνων, σε μια γωνία βρίσκονται  στοιβαγμένα ξερόκλαδα και άλλα εύφλεκτα υλικά, ενώ σπασμένα ξερά κλαδιά που κρέμονται από τα πεύκα καθιστούν την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Το περιστατικό αυτό υπέπεσε πρόσφατα στην αντίληψή μας και την αναφέρουμε δεδομένου ότι ο χώρος βρίσκεται σε κεντρικό σημείο (ανάμεσα σε ΑΣΠ ΔΕΗ – Λύκεια Μάννα και στρατόπεδο) από το οποίο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες παιδιά που μεταβαίνουν στα Λύκεια και ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε από απροσεξία να πετάξει κάτι και η περιοχή να λαμπαδιάσει.