ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30, στα γραφεία του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου – Δρομείς Σύρου, στην Αζόλιμνο Σύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 1. Συγκρότηση σε σώμα και
 2. Ανάθεση εκπροσώπησης του Δ.Σ.

Παρόντες:

 1. Κούβαρης Δημήτριος
 2. Βλάχος Αναστάσιος
 3. Βαρθαλίτου Αλοϊσία
 4. Παλαμάρης Ισίδωρος
 5. Λαγουδάκης Ευστράτιος
 6. Παπουτσάς Παναγιώτης
 7. Καραμπάτσος Μιχαήλ

Θέμα 1ο  Συγκρότηση σε σώμα

Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

 1. Παπουτσάς Παναγιώτης για το αξίωμα του Προέδρου
 2. Βαρθαλίτου Αλοϊσία για το αξίωμα του Αντιπροέδρου
 3. Λαγουδάκης Ευστράτιος για το αξίωμα του Γραμματέα
 4. Παλαμάρης Ισίδωρος για το αξίωμα του Ταμία
 5. Κούβαρης Δημήτριος για το αξίωμα του Υπευθύνου δημοσίων σχέσεων
 6. Καραμπάτσος Μιχαήλ για το αξίωμα του Μέλους
 7. Βλάχος Αναστάσιος για το αξίωμα του Μέλους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπουτσάς Παναγιώτης                                      Λαγουδάκης Ευστράτιος