Σας γνωρίζουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται Διαγωνισμός για Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (42) ατόμων προς κάλυψη αναγκών καθαριότητας Αστυνομικών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ισχύει μέχρι και την 11.02.2019.

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=84464&Itemid=2211&lang=

Επισυνάπτονται τα σχετικά, Ανακοίνωση και ΦΕΚ.

31012019notioaigaio
31012019fek