Το μήνυμα του μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου Β’  για την εορτή του Ευαγγελισμού και την Εθνική Επέτειο έχει ως ακολούθως:
nynima 25i martiou Dorothoes B