Σε εξώδικη συμβιβαστική λύση  για τις οφειλές του ΚΕΚ Φερεκύδης προς την δημοτική υπάλληλο Αγνή Παλαμάρη, προχώρησε κατά την τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Παρουσία της ιδίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξης Αθανασίου παραδέχτηκε και τύποις ότι ο Δήμος αποδέχεται αυτό το χρέος (περίπου 14.500 ευρώ), με την προϋπόθεση η κα Παλαμάρη να μην προχωρήσει στην άσκηση κάποιου ένδικου μέσου, ώστε να υπάρξει κάποιος εξώδικος συμβιβασμός.

Στην περίπτωση που οι οφειλές αυτές πληρωθούν κανονικά από τα ταμεία του Δήμου, αυτό αναμένεται να γίνει σε δόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν περίπου 3 χρόνια. Ωστόσο, αν υπάρξει παράταση των σχετικών προθεσμιών για τελεσίδικες αποφάσεις χρεών των Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών (ο τρόπος με τον οποίο πληρώθηκαν οι οφειλές του ΚΕΚ Φερεκύδης  προς τον Δήμαρχο Γιώργο Μαραγκό και άλλους δημοτικούς υπαλλήλους), τότε ίσως οι οφειλές αυτές προς την κα Παλαμάρη να αποδοθούν νωρίτερα, ίσως και εντός του 2018.