60 Χρόνια πριν..

ΕΓΚΑΙΝΙΑ (πριν από 60 χρόνια) του νέου εμπορικού καταστήματος υφασμάτων των αδελφών Ν. Πρίντεζη ή Μάη κοντά στο υποκατάστημα του ΙΚΑ.

Ο Πέτρος Νερομυλιώτης μετέφερε το υφασματεμπορικό του κατάστημα από την παραλία στην οδό Σταματίου Πρωίου, στο πρώην κατάστημα Καρατζά – Χατζίρη.