ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για βοηθός σε κουζίνα ταβέρνας.

Τηλ. Επικοινωνίας:  22810 77507