Κυρία ζητά εργασία ως βοηθός  μάγειρα.

Τηλ. : 22810 89137