ΤΕΛΙΚΑ βρέθηκε λύση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε ό,τι αφορά το αίτημα πλοιάρχων (και όχι πλοιάρχου) λήψης μέτρων μετά την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο λιμανάκι πίσω από τη ΜΕΤΚΑ, κιγκλιδώματα που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην πρόσδεση πλοίων με άσχημες καιρικές συνθήκες.

Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης του καταπέλτη στα κιγκλιδώματα, κατά την πρόσδεση ή τον απόπλου, θα αντικατασταθεί το σημείο εκείνο που είναι στερεωμένα τα κιγκλιδώματα μόνιμα με στριφώνια και στη θέση τους θα τοποθετηθεί μεταλλικός «μηχανισμός» που θα επιτρέπει την αφαίρεση και επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων.

Λύσεις υπάρχουν πάντα, αρκεί να υπάρχει θετική πρόθεση.