Το εκλεγέν από τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2018 Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΝ Κυκλάδων συνήλθε την 14η Μαρτίου 2018 κατόπιν κλήσεως του πλειοψηφούντος Νικολάου Φωτεινιά του Βασιλείου, με θέμα τη συγκρότηση του Δ.Σ. για μια τριετία σε Σώμα και την κατανομή αξιωμάτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα: πρόεδρος ο Αντώνιος Γαβαλλάς του Εμμανουήλ, αντιπρόεδρος ο Σέργιος Απέργης του Μιχαήλ, γενικός γραμματέας ο Νικόλαος Φωτεινιάς του Βασιλείου, ταμίας ο Ευάγγελος Δεναξάς του Ιωάννη, έφορος ο Γεώργιος Παλαιολόγος του Αντωνίου και μέλη οι Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου, Δημήτριος Γρυπάρης του Ιωάννη, Γεώργιος Παπαμανώλης του Ιωάννη και Ευάγγελος Σκαραμαγκάς του Ιωάννη.