ΕΙΠΑΜΕ, να συνδεθούμε και να αποκτήσουμε στενότερους δεσμούς, με το Εθνικό Δίκτυο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης και η πτώση της τάσης.

Τελικά και διακοπές (δόξα τω Θεώ) είχαμε και συνεχείς πτώσεις της τάσης παρατηρούνται.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις από την πτώση της τάσης δεν είναι αμελητέο το γεγονός πως, εξαιτίας της (όπως υποστηρίζουν επιχειρηματίες), μηχανήματα βγαίνουν εκτός και προκαλούνται βλάβες επιζήμιες σε βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό επιχειρήσεων, που όμως οι διαμαρτυρόμενοι αρκούνται σε διαμαρτυρίες καφενείου.