ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, ο καθαρισμός και ο εξωραϊσμός χώρων εντός και εκτός Ερμούπολης, με τα συνεργεία καθαριότητας να δίνουν καθημερινά εξετάσεις έναντι των δημοτών, που βλέπουν και επικροτούν την όλη προσπάθεια.

Γιατί, μπορεί μεν ο αντιδήμαρχος επί της καθαριότητας Πέτρος Μώτος να γυρίζει τις γειτονιές από τα ξημερώματα, αλλά εκείνοι που δικαιούνται να εισπράττουν τα εύσημα είναι κατά βάση οι εργαζόμενοι.