Σαφείς αιχμές για την κωλυσιεργία που επιδεικνύει από το 2013 η Πολεοδομία της Σύρου στο αίτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας για νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων και χώρων που υπάρχουν στο ΚΑΕΚ του Ταρσανά, έτσι ώστε να διεξαχθούν οι σχετικές δημοπρασίες για ενοικίαση δημοτικών χώρων, επέριψε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η μείζονα μειοψηφία.

Το ιστορικό της υπόθεσης πάει πίσω στο 2013 όταν ξεκίνησε και η πρώτη επαφή της Οικονομικής Υπηρεσίας με την Πολεοδομία της Σύρου (ακολούθησαν άλλες 4), από την οποία ζητούσε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης όλου του χώρου του ΚΑΕΚ Ταρσανά καθώς έφταναν πολλά μισθωτήρια τότε στη λήξη της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να διεξαχθούν νέες δημοπρασίες για την ενοικίαση αυτών των δημοτικών χώρων, οι οποίοι όμως έπρεπε πρώτα να νομιμοποηθούν γιατί κάποιοι ήταν αυθαίρετοι σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Από τη μια μεριά ο φόρτος εργασίας που επικαλέστηκαν προφορικά τα στελέχη της μιας Υπηρεσίας στην άλλη και από την άλλη η περιπλοκότητα της υπόθεσης για την ταυτοποίηση των ακινήτων, βάλτωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην έχει υπάρξει καμία πρόοδος πάνω σε αυτό το θέμα μέχρι και σήμερα.

Θύματα οι επιχειρηματίες

Ωστόσο, όσο συντηρείται αυτή η κατάσταση, οι επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν επενδύσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε αυτή την περιοχή, πλήρωναν – σύμφωνα με τις δημοπρασίες που είχαν προηγηθεί – τις αξίες των δημοτικών χώρων που νοίκιαζαν σύμφωνα με την εμπορική αξία των ακινήτων και όχι βάσει των αντικειμενικών αξιών που ορίζει σήμερα ο νόμος, με αποτέλεσμα το ενοίκιο μέχρι και σήμερα προς τον Δήμο να είναι σε πολύ μεγάλα ύψη και δυσβάσταχτο γι αυτούς.

Από τη μία πλευρά, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Δήμος βγήκε κερδισμένος από αυτή την κατάσταση διατηρώντας τα μίσθια των δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με τις εμπορικές αξίες τους αφού τα έσοδα προς αυτόν είναι μεγαλύτερα απ ότι αν ελάμβανε το μίσθιο σύμφωνα με την αντικειμενική αξία.

Ωστόσο, η μεγάλη αυτή χρονοτριβή που παρατηρείται στη νομιμοποίηση των χώρων στο ΚΑΕΚ Ταρσανά δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την ενοικίαση και άλλων διαθέσιμων ακινήτων που υπάρχουν εκεί και για τους οποίους έχει εκδηλωθεί επίσημο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες στην ίδια την Οικονομική Επιτροπή, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη για τον Δήμο από αυτή την κατάσταση.

Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης, κάποιοι επαγγελματίες πληρώνουν και παραπάνω από την πραγματική έκταση την οποία έχουν νοικιάσει λόγω μη επικαιροποιημένης πολεοδομικής μελέτης.

Εντολή για περάτωση της μελέτης εντός τριμήνου

Στο άκουσμα των παραπάνω αιτιάσεων που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γιαλόγλου υπογράμμισε σε αυστηρό ύφος ότι δεν δέχεται την δικαιολογία του φόρτου εργασίας από την πλευρά της Πολεοδομίας της Σύρου καθώς αυτό είναι απότοκος της απόφασης η Πολεοδομία της Σύρου να αναλάβει και το αντίστοιχο κομμάτι της Μυκόνου και πρότεινε σαφώς να μην κινηθούν ένδικα μέσα από τον Δήμο για όλες τις αντίστοιχες υποθέσεις με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που θέλουν να ανανεώσουν τη μίσθωση των δημοτικών ακινήτων που χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα, με την παρατήρηση ότι θα πρέπει εντός τριμήνου η Πολεοδομία της Σύρου να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξεύρεση μιας λύσης, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.