Ενημέρωση για οφειλή ύψους 550.000 ευρώ, με τους τόκους, στον εργολάβο που εκτέλεσε το έργο της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης στις αρχές του 2000 έκανε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης της 23ης Οκτωβρίου), ο αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών Γιάννης Πιταούλης, εκτιμώντας ότι, λόγω του μεγάλου ύψους τα μέλη της επιτροπής επιβαλλόταν να λάβουν γνώση.

Όπως τόνισε, η  υπόθεση εκδικάστηκε και τελεσιδίκησε στις 17 Απρίλιου του 2018 και σε αυτή παραστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι οι χρηματικές αξιώσεις της Κοινοπραξίας ΚΞΙΑ ΕΡΓΟ ΑΕ -ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ αφορούν το υποέργο της Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης, σχετικά με την αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος Συνοικιών της Ερμούπολης.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεννόηση και με τη Νομική μας Υπηρεσία, και με την Τεχνική, για τον χειρισμό της υπόθεσης η οποία θα προωθηθεί στα αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης» κατέληξε, αποφεύγοντας να προβεί σε εκτενέστερη ενημέρωση των μελών της επιτροπής δεδομένου ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για το ζήτημα που έχει προκύψει διευκρινήσεις δίνει, με δηλώσεις του στο logotypos.gr, ο πρώην δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Δεκαβάλλας υπογραμμίζοντας ότι αυτή οφείλεται στην αντιπαλότητα πρώην στελέχους της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας με τον προϊστάμενό του.

Ειδικότερα αναφέρει: «Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντιπαλότητας, ο υπάλληλος είχε καταγγείλει ότι, δήθεν ο Δήμος είχε υποβάλει λογαριασμό για να πληρωθούν εργασίες, στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου που εκτελείτο τότε, ενώ  σύμφωνα με την καταγγελία, οι εργασίες αυτές δεν είχαν εκτελεστεί. Όπως αποδείχτηκε όμως στη συνέχεια, η καταγγελία ήταν άκρως συκοφαντική, γατί οι εργασίες αυτές όχι μόνο είχαν εκτελεστεί, αλλά ήταν πολύ απαραίτητες για την ύδρευση, την αποχέτευση και την ανάπλαση συγκεκριμένων περιοχών. Μάλιστα, με βάση τις καταγγελίες, η Δικαιοσύνη που ερεύνησε την υπόθεση, δεν παρέπεμψε στο δικαστήριο κανέναν από τους καταγγελλόμενους, από τον συγκεκριμένο υπάλληλο, υπαλλήλους του Δήμου και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κι αυτό γιατί ότι όλες αυτές οι εργασίες είχαν εκτελεστεί. Θα πρέπει να σημειώσω ότι οι εργασίες αυτές, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη του έργου, γιατί ήταν, είτε απρόβλεπτες, είτε γιατί αφορούσαν επέκταση του έργου σε άλλα σημεία της πόλης, π.χ. στενωπούς κ.λ.π.. Ωστόσο, είχε δοθεί έγκριση για την εκτέλεσή τους από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρ΄ όλα αυτά, η Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων, η οποία επιλήφθηκε της εξέτασης των καταγγελλομένων, έκρινε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν οι επί πλέον εργασίες, σε αντίθεση με την έγκριση της Περιφέρειας, γιατί θα μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης. Γι’ αυτό δεν επέτρεψε να πληρωθούν μέσα από το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Έτσι, ο Δήμος βρέθηκε να έχει εκτελέσει εγκεκριμένες, από την προϊσταμένη αρχή του έργου, εργασίες, τις οποίες όμως δεν του επέτρεψαν στη συνέχεια, να αποπληρώσει.

Θα πρέπει να υπενθυμίσω τέλος ότι στο πλαίσιο της ανάπλασης στο Ιστορικό Κέντρο, της αντικατάστασης όλων των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, όχι μόνο στο Κέντρο αλλά και στις συνοικίες της Ερμούπολης και του Μάννα, δαπανήθηκαν συνολικά περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα εκτέλεσε ο δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, στα δε έργα τα οποία εκτέλεσε ο Δήμος  δεν συνεισέφερε από το ταμείο του ούτε ένα ευρώ. Όλα τα έργα είχαν πληρωθεί κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Ελληνικό Δημόσιο».