Και όμως, υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της Ανάστασης του Χριστού και της «ανάστασης» του Νεωρίου.

Και στις δύο περιπτώσεις όσο διαρκούσε η σταύρωση, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που συμπαραστάθηκαν στον σταυρωμένο.

Όταν σήμανε όμως η Ανάσταση όλοι έτρεξαν δίπλα στους αναστημένους να τους δώσουν τα διαπιστευτήρια.

Ο ΛΟΓΟΣ