ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και βοηθός χειριστή σε λαστιχοφόρο φορτωτή αναζητά μόνιμη εργασία στο νησί της Σύρου, με εμπειρία στα τετραξονικά ανατρεπόμενα και προϋπηρεσία σε τεχνικά έργα (Ασφαλτικά-χωματουργικά-υδραυλικά – αδρανή υλικά)

Δίπλωμα επαγγελματικό: Γ’- Δ’- Ε ‘κατηγορίας

Π.Ε.Ι-ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Μ.Ε ΑΠΟ 1ης’ έως 8ης’ κατηγοριας.

Τηλ. επικοινωνίας: 6946 230677 κος Αντώνης