Όταν τον Ιούνιο του 2014 κατασκευάστηκαν οι δύο νησίδες στην πλατεία Ηρώου, ο ΛΟΓΟΣ είχε δημοσιοποιήσει τις αντιδράσεις περιοίκων (κατοίκων και επιχειρηματιών), αναφέροντας πως «…ξεκίνησε η κατασκευή των δύο νησίδων στην πλατεία Ηρώου, παρά το σφοδρό κύμα αντιδράσεων επιχειρηματιών της περιοχής  όταν ξεκίνησε το έργο της αποκατάστασης της ασφάλτου και έγινε γνωστός ο γενικότερος σχεδιασμός,  ο οποίος περιλάμβανε  την κατασκευή και των δύο επίμαχων νησίδων στην πλατεία.

Οι περίοικοι προειδοποιούν ότι με την όλη διαμόρφωση θα αυξηθεί σημαντικά η πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στον χώρο της πλατείας και επιμένουν ότι θα έπρεπε ο όλος σχεδιασμός να επανεξετασθεί πάνω σε άλλη βάση δεδομένων.

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν, εξαιτίας της κατασκευής των δύο νησίδων, επέφερε μόνο την μείωση του μήκους τους, με τη συρρίκνωσή τους στα δυνατόν λιγότερα τετραγωνικά»

Σήμερα, όπως μας πληροφορεί επιχειρηματίας της περιοχής, η νησίδα προς την πλευρά του Νοσοκομείου έχει προκαλέσει πληθώρα τροχαίων ατυχημάτων, γιατί οι οδηγοί (ιδιαίτερα επισκέπτες του νησιού) δεν τη βλέπουν τη νύχτα -παρά το κίτρινο χρώμα με το οποίο βάφτηκε εκ των υστέρων η πρόσοψή της- και «καρφώνονται» πάνω της.

Μάλιστα, δεν έχει λείψει και η νοσηλεία ορισμένων εξ αυτών στο παρακείμενο Νοσοκομείο.

Κοινώς, οι μάντεις κακών το 2014 δικαιώνονται, δυστυχώς.