† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Πρός τίς μαθήτριες καί τους μαθητές των νησιών

της Ιεράς μας Μητροπόλεως

πού συμμετέχουν στις Πανελλαδικές ξετάσεις

 

ρμούπολη, 5 ουνίου 2019

γαπητά μου παιδιά,

          Τοτες τίς μέρες, κατά τίς ποες ο κόποι μις μακροχρόνιας προσπάθειάς σου δοκιμάζονται μέσω τς διαδικασίας τν Πανελλαδικν ξετάσεων, σκέψη, ο εχές καί ο προσευχές μου βρίσκονται συνεχς κοντά σας.

          Συμμερίζομαι τήν γωνία σας  καί φουγκράζομαι τό καρδιοχτύπι σας.

          Θέλω, μως, καί νά σς τονίσω τι κβαση ατς τς προσπάθειας δέν ρίζει οτε προδιαγράφει τήν κατεύθυνση τς ζως σας.

          εσαγωγή σέ μιά σχολή τς πιλογς σας εναι μέν μία  προϋπόθεση γιά τήν παγγελματική πιτυχία, λλ’ ατό δέν εναι οτε δεσμευτικό οτε πόλυτο…

          κύκλος το γώνα πού κάνουμε λοι γιά νά συναντήσουμε καί νά κπληρώσουμε τά νειρά μας δέν κλείνει ποτέ!

          Μέ ρεμία καί ψυχραιμία, μέ μπιστοσύνη στήν Χάρη το Θεο, τόν αυτό σας καί τίς γνώσεις σας, θά νικτε σέ κάθε μάχη τς ζως σας!

             ς πνευματικός σας πατέρας, σς εχομαι λόψυχα «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» καί σς διαβεβαιώνω τι στή ζωή, πού τώρα νοίγεται μπροστά σας, θά βρίσκομαι πάντοτε δίπλα σας, συμπαραστάτης καί βοηθός σας, καμαρώνοντας, μαζί μέ τούς γονες καί τούς δασκάλους σας, γιά τήν πρόοδό σας καί συγχαίροντας γιά τίς πιτυχίες σας.  

Μέ πατρική γάπη καί εχές

† Ο ΣΥΡΟΥ  ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄