Με ποσό ύψους  991.451,61 ευρώ θα επιχορηγηθεί η ΔΕΥΑ Σύρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», και βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού στη Σύρο.

Οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α’ βαθμού αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία συνολικού προϋπολογισμού 88,6 εκατ. €.

Δείτε τους δικαιούχους του προγράμματος στο Ν. Κυκλάδων στο αρχείο PDF που ακολουθεί:

enhmerotiko shmeioma maniou(13.02.2018)