ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία, περιποίηση ηλικιωμένων, νυχτερινή απασχόληση ή κάποιες ώρες την ημέρα.

Τηλ.:  6938 231714