ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για περιποίηση ή παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα, μόνο πρωινά και εντός της Ερμούπολης.

Τηλ. 6938 231714