ΚΥΡΙΑ, απόφοιτη ελληνοαγγλικού κολεγίου και με γνώσεις αγγλικών, γαλλικών και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναζητά εργασία.

Τηλ. Επικοινωνίας:  6947 603749