Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη και φροντίδα παιδιών, καθώς και βοήθεια στα σχολικά μαθήματα μαθητών δημοτικού.
Τηλ.: 6947 603749