ΚΥΡΙΑ με εμπειρία, ζητά εργασία για φύλαξη ή φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων.

Τηλ. 6937 771713