ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει για όλο το 24ωρο τη φροντίδα ηλικιωμένου/νης.

Τηλ.: 6997 730838