Ενημερώνουμε τους δημότες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες του νησιού μας, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι, λόγω εργασιών σκυροδέτησης κτιρίου, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2501/10/212-α’ απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων:

  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μυτιλήνης αρ. 12 – 14 και συγκεκριμένα μετά τη διασταύρωση με την οδό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισέλθουν τα οχήματα για την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης κτιρίου βάσει της με αρ. 609/1985 Άδειας Δόμησης, την Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2018 και κατά τις ώρες 10:30 έως 12:00.