Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Κινίου και συγκεκριμένα επί του μόλου Κινίου, αποφάσισε το Λιμεναρχείο Σύρου.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον μόλο του Κινίου από 11-7-2019 έως και 31-8-2019, από ώρας 19.00 έως ώρα 01.00 της επόμενης μέρας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

Οι παραβάτες της παρούσης αποφάσεως, ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973.

620Κ4653ΠΩ-4Ι4