ΕΙΧΑΜΕ αναφερθεί στη Στήλη  Άλατος της εφημερίδας ΛΟΓΟΣ στο φαινόμενο της ηχορρύπανσης που παρατηρείται και πάλι έντονα και αυτό έδωσε το ερέθισμα στο επιχειρηματία του νησιού μας Φραγκίσκο Καλουτά και κάνει τις δικές του επισημάνσεις:

«Προς επίρρωση αυτών που γράψατε για την ηχορρύπανση των μηχανών, να επισημάνω ότι στο φύλλο σας της 25/7 υπάρχει δημοσίευση της Αστυνομικής διεύθυνσης Ν. Αιγαίου για τη δραστηριότητα του Ιουνίου και τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν.

Ούτε για δείγμα δεν αναφέρεται παράβαση για ηχορρύπανση, τη στιγμή που η πόλη σείεται όλη την ημέρα από τις εξατμίσεις των λεγάμενων “παπακιών”. Και κάτι άλλο .

Γράψετε ότι πρέπει να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας για την εκπομπή θορύβου από μηχανές. Ο θόρυβος που πρέπει να εκπέμπεται δεν έχει σχέση με τις ώρες και έτσι και αλλιώς πρέπει να μην υπερβαίνει τα όρια που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας».

Συνυπογράφουμε.