Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση κατάρτισης που υλοποιείται από το ίδιο  με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης». 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2271&articleid=51793