Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του με θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Οι ώρες χρήσης για το κοινό είναι 12:00-16:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση της πισίνας από τους ενδιαφερόμενους είναι τα εξής:

1) Πιστοποιητικά υγείας από:

α) Δερματολόγο ,

β) Παθολόγο ή Καρδιολόγο ,

2) Δύο (2) Φωτογραφίες (απλές)

Η ισχύς των δικαιολογητικών διαρκεί για 1 χρόνο.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού (Κολυμβητήριο).

Υπεύθυνος παραλαβής: κ. Δημήτρης Παλαιτσάκης