Ο νέος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Γιάννης Βρούτσης, κατά την διάρκεια της 1ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του φορέα με την νέα Δημοτική Αρχή, αναφέρθηκε σφαιρικά στα προβλήματα  του κυττάρου του ΧΥΤΑ, θέτοντας υπ’ όψη των μελών την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και προχωρώντας στην διαδικασία εξεύρεσης εταιρείας η οποία θα αναλάβει την πυρασφάλεια των Χώρων του ΦΟΔΣΑ.

Σύμφωνα  με την αυτοψία του Περιφερειακού Δντη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου Σπυρίδωνα Πέτρου διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ελλείψεις ωε προς την πυρασφάλεια των χώρων του Χυτά παρέχοντας μικρή προθεσμία στη νέα του Διοίκηση να τις αποκαταστήσει, από την πλευρά του ο πρώην αντιδήμαρχος καθαρότητας Μάριος Βουτσίνος χαρακτήρισε κάποιες από τις επισημάνσεις του κ. Πέτρου ως υπερβολικές και εκτός πραγματικότητας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι αδύνατη η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης 8 μέτρων στην περιμετρική περίφραξη , όπως επίσης και η σώρευση 50-60 φορτηγών εδαφικού υλικού στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε επίσης το Σώμα για τα προβλήματα του ΧΥΤΑ και του Βιολογικού, καθώς για  την προσπάθεια που καταβάλλεται για την χωροθέτηση ιδιαίτερου χώρου  μέσα στο κύτταρο για την ταφή των νεκρών ζώων.

Ακολουθεί το έγγραφο του κ. Πέτρου:

agtopsia spyridona petrou