…και η διαφορά μεταξύ υποχρεωτικής καταβολής ενός ποσού

H διαφορά μεταξύ υποχρεωτικής καταβολής ενός ποσού του ενός έναντι του άλλου, και ελεημοσύνης μεταξύ του ενός έναντι του άλλου είναι πως στη μεν υποχρέωση καταβολής ο ένας υποχρεούται να δώσει εκείνα που χρωστάει στον άλλο, στην δε ελεημοσύνη αν θέλει δίνει και μάλιστα δίνει όσα θέλει, χωρίς καμία υποχρέωση.

Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε γιατί η Κυβέρνηση κόβει τις συντάξεις χωρίς να δίνει λογαριασμό πουθενά.

Γιατί απλούστατα τις έχει εντάξει στον τομέα της ελεημοσύνης.