Για επιτακτική ανάγκη παραμονής και αποκατάστασης της εργασιακής σχέσης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (8/2018) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κάνει λόγο – στο Δελτίο Τύπου που απέστειλε  στα τοπικά ΜΜΕ – στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων, υπογραμμίζοντας ενδεικτικά ότι «Τα κενά είναι δεδομένα και οι εργαζόμενοι που τα καλύπτουν δεν μπορεί να είναι στη λογική «φύγε εσύ-έλα εσύ».  

Ειδικότερα αναφέρει:  

«Είναι ξεκάθαρο πως σε ότι αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (8/2018) εξελίχθηκε σε καθεστώς ευέλικτης και ελαστικής απασχόλησης.

Η επιλογή της κάλυψης τρεχουσών και τακτικών αναγκών από συμμετέχοντες στο εν λόγω Πρόγραμμα συνιστά μια καταχρηστική πρακτική σε βάρος τους. Η τετράμηνη παράταση, άλλωστε, και η συμπλήρωση ενός έτους πιστοποιεί σαφώς τη μη εποχικότητα.

Ταυτόχρονα, η απόλυτη εναρμόνιση/συμμόρφωση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους με το πλαίσιο των μονίμων υπαλλήλων (εντολές & οδηγίες, συγκεκριμένο ωράριο, έλεγχος, επιμελή εκτέλεση κ.α.) δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης των πραγματικών, πλην όμως υποκρυπτόμενων, όρων εργασίας.

Κατά αυτόν τον τρόπο, απαιτείται, πλέον, η άμεση αποκατάσταση και ορθός προσδιορισμός της εργασιακής σχέσης με γνώμονα το αντικείμενο της εργασίας τους, το οποίο είναι πάγιο και διαρκές.

Αποτελεί καθολική παραδοχή ότι οι συνάδελφοι της Κοινωφελούς με τις γνώσεις, την εκπαίδευση/κατάρτιση και τις δεξιότητες που διαθέτουν σε συνδυασμό με την προθυμία τους ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις της δουλειάς καλύπτοντας με επιτυχία σοβαρά διαχρονικά κενά, τα οποία υπονομεύουν την επάρκεια της Περιφέρειάς μας στις κρίσιμες/ζωτικές απαιτήσεις των πολιτών.

Η πρακτική, λοιπόν, «θεραπείας» της υποστελέχωσης με Προγράμματα επιβάλλεται να εκλείψει. Όσο, όμως, συνεχίζεται, δημιουργείται και ενδυναμώνεται ο βάσιμος λόγος για τη μετατροπή τους σε εξαρτημένη εργασία. Τα κενά είναι δεδομένα και οι εργαζόμενοι που τα καλύπτουν δεν μπορεί να είναι στη λογική «φύγε εσύ-έλα εσύ».

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα και συντάσσεται με τον αγώνα των εργαζομένων, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους και να συνεχίσουν να προσφέρουν στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία των Κυκλάδων».