ΓΙΑ μια ακόμη φορά γίνεται λόγος για δηλητηριάσεις μικρών ζώων (γάτες) από κάποιους που όχι μόνο δεν αγαπούν τα ζώα αυτά, αλλά τα θανατώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, γνωστού όντως ότι το δηλητήριο δρα αργά και επιφέρει στο ζώο έναν βασανιστικό θάνατο.

Είναι εκείνοι που θεωρούν εχθρό το κάθε κατοικίδιο το οποίο τους ενοχλεί και κρίνουν ότι η θανάτωσή του αποτελεί τη λύση του προβλήματος το οποίο εκείνοι έχουν εντοπίσει.

Αν διαθέτουν ή όχι δολοφονικά ένστικτα, η ίδια η πράξη τους δίνει την απάντηση.