Σε κλίμα σύμπνοιας πραγματοποιήθηκε η 3η κατά σειρά συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου, υπό τη νέα Διοίκηση, με 24 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το θέμα που αφορούσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Λ.Τ  οικονομικού έτους 2019, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε.2019, η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», και η λήψη μέτρων για την μη κατάθεση εγγυητικών επιστολών απόδοσης λιμενικών τελών επιβατών εκ μέρους Ναυτιλιακών Εταιρειών και Ναυτικών Πρακτόρων.

Αναφορικά με την τροποποίηση του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος η πρόεδρος του Λ.Τ. Κανδιώ Μαραγκού ενημέρωσε το Σώμα ότι διαγράφεται απ’ αυτό η μελέτη προστασίας από τη διάβρωση του παραλιακού δρόμου του Φοίνικα (16.600€)  καθώς και η επισκευή του οδοστρώματος της πλατείας Κανάρη (24.000€),  δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η υλοποίησή τους το τρέχον έτος, και ότι τα χρήματα που εξοικονομούνται θα  διατεθούν για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων καταφυγίου Φοίνικα (13.672), καθώς και σε σποραδικές επισκευές του τοίχου αντιστήριξης του παραλιακού δρόμου της Χερσαίας Ζώνης του Φοίνικα και σε επισκευή των υφάλων σπηλαιώσεων που έχει  υποστεί ο προβλήτας  του καταφυγίου σκαφών στη Φάμπρικα (5.000€), τα οποία κρίνονται αναγκαία και θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Με βάση τα ανωτέρω, στην εισήγησή της για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού  η κα Μαραγκού είπε ότι το επιπλέον ποσό από τα δύο διαγραφέντα έργα θα διατεθεί για την ενίσχυση των κωδικών: 1) Ύδρευση δημοτικών κτηρίων (1.000€) και 2) Δικαιώματα Δ.Ο.Υ. από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ Λιμενικού Ταμείου Σύρου (3.000€).

Επίσης ενημέρωσε το σώμα ότι κάποια από τα φωτιστικά της παραλίας του Φοίνικα είναι σάπια και επικίνδυνα, και ότι με αφορμή το γεγονός αυτό προτίθενται να προβούν άμεσα στην αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η  ομοιομορφία της χερσαίας ζώνης του.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: « Τοπική ανάπτυξη και προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής , βελτίωσης και συντήρησης των Λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Γραφείων» η κα Μαραγκού εισηγήθηκε την υποβολή 14 μελετών για τη Σύρο, τριών για την Κέα και τριών για την Κύθνο, εντάσσοντας σε αυτό και την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου   για τις ανάγκες του Δημοτικού Λ.Τ. Σύρου, κόστους 54,371,52€.

 

Ειδικότερα. Οι δράσεις για τη Σύρο συνοψίζονται ως ακολούθως: 1) Μελέτη σκεπάστρων και δαπέδων στο λιμένα της Ερμούπολης (48.245,38€), 2) Χάραξη Χερσαίων Ζωνών σε υφιστάμενες εξομοιούμενες ζώνης Δ.Λ.Τ. Σύρου (Αζολίμνου, Αγίου Νικολάου, Φάμπρικας, Αχλαδιού και Ποσειδωνίας) (24.225,53€), 3) Χάραξη Χερσαίων Ζωνών σε λιμενικές εγκαταστάσεις ν. Σύρου (Γαλησσά και Βάρης) (8.639,03€), 4) Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Αλιευτικό Καταφύγιο Ποσειδωνίας (14.254,83€), 5) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη Λιμενική Εγκατάσταση στο Κίνι (18.130.92€),  6) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Αλιευτικό Καταφύγιο στην Αζόλιμνο (4.241,24€), 7) Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Φοίνικα (285.000€), 8) Μελέτη για την προστασία του παράκτιου μετώπου στην παραλία του Φοίνικα (50.973,30), 9) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Κατασκευή προσήνεμου μόλου Αζολίμνου (9.139,70€), 10) Ακτομηχανική μελέτη έργων στον όρμο Αζολίμνου (18.598,78), 11) Μελέτη περιβάλλοντος για τη μαρίνα Σύρου (11.728,17€), 12) Μελέτη για το νέο Λιμένα ακτοπλοΐας Σύρου (894.340,45€), 13) Μελέτη για την επέκταση της προβλήτας κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Ερμούπολης (49.049,41€), 14) Μελέτη για νέο κρηπίδωμα χυδίν λατομικών προϊόντων (400.000€).  Οι δράσεις για την Κέα έχουν  ως ακολούθως: 1) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον λιμένα Κορησίας (10.109,06), 2) Λιμενική Μελέτη για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης στον λιμένα Κορησίας (37.746,49€), 3) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη Λιμενική εγκατάσταση στο Βουρκάρι (8.381,54€). Και τέλος οι δράσεις για την Κύθνο  έχουν  ως ακολούθως: 1) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον λιμένα του Μέριχα (10.484,31€), 2) Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης για το λιμένα Μέριχα (13.594,12€), 3) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αλιευτικό καταφύγιο στα Λουτρά (6.342,14€).

Συνοψίζοντας, η  πρόεδρος του Λ.Τ. υπογράμμισε ότι όλα τα νησιά θα τύχουν ισότιμης αντιμετώπισης, υπογραμμίζοντας ότι το πλαίσιο για την υποβολή προτάσεων ήταν ασφυκτικά στενό έτσι προτάθηκαν δράσεις χρήζουν υλοποίησης, προτρέποντας τους εκπροσώπους της Κέας και της Κύθνου  αν έχουν άλλα αιτήματα να τα καταθέσουν άμεσα προκειμένου να ενσωματωθούν στα ανωτέρω.

Τέλος, όσον αφορά την μη κατάθεση εγγυητικών επιστολών απόδοσης λιμενικών τελών επιβατών εκ μέρους Ναυτιλιακών Εταιρειών και Ναυτικών Πρακτόρων η κα Μαραγκού αφού ενημέρωσε το Σώμα  ότι η μη συμμόρφωση των παραβατών επιφέρει  ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικό πρόστιμο μέχρι 2.934,70€ έκανε γνωστό ότι οι ανωτέρω ενημερώθηκαν σχετικά πάμπολλες φορές από την προηγούμενη διοίκηση του Λ.Τ. δίχως την παραμικρή εκ μέρους τους ανταπόκριση. Υπογράμμισε δε ότι  οι τελευταίες υπενθυμίσεις, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 30η/6/209 εστάλησαν στις 28/5 και 51/5/2019, ζητώντας το σώμα να εγκρίνει την αποστολή ακόμη μίας υπενθύμισης από την νέα Διοίκηση του Λ.Τ. γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του αντιδημάρχου Μηνά Αληφραγκή ο οποίος ζήτησε, μετά την αδιαφορία που  επιδεικνύουν οι ανωτέρω, να προβεί άμεσα το Λιμενικό  Ταμείο στις δέουσες ενέργειες.