Το πλήρες κείμενο έχει ως ακολούθως:

Dilosi voutsinou