Σε  χαμηλούς τόνους  και σε συναινετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση τους έτους  για το Δημοτικό Συμβούλιο  Σύρου Ερμούπολης. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε είναι το γεγονός ότι τα 17 τακτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, μαζί με τα εκτός , τις ερωτήσεις των Συμβούλων και την ενημέρωση του Δημάρχου ολοκληρώθηκαν εντός χρονικού διαστήματος μόλις δύο ωρών.

Το μισό σχεδόν από το χρονικό διάστημα της Συνεδρίασης  αναλώθηκε στο πρώτο  τακτικό θέμα, το οποίο αφορούσε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης , το οποίο παρά τις δύο απανωτές ψηφοφορίες δεν έβγαλε λευκό καπνό, λόγω της  ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην  συγκεκριμένη ψηφοφορία  έλαβαν μέρος έξι συριανοί υποψήφιοι στην πλειοψηφία τους δικηγόροι, οι οποίοι είχαν καταθέσει σχετικές  δηλώσεις τους στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.  Κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, (απόντος του κ. Ιωάννη Παραδείση) μίλησαν στο δημοτικό συμβούλιο προεδρείο  και συγκεκριμένα οι: Δεκαβάλλα Ειρήνη η οποία έλαβε 2 στην τελική ψηφοφορία, Κρητικός Αντώνης (3 ψήφοι),  Μανθόπουλος Μάνθος (6 ψήφοι), Μπλάτσος Νικόλαος (14 ψήφοι), Παραδείσης Ιωάννης – Ιάκωβος (0 ψήφοι) και Φελουτζή Μαρία – Μαρίνα (1 ψήφος). Ο πλειοψηφείσας  υποψήφιος δεν κατάφερε μόλις για δύο ψήφους να καταλάβει το συγκριμένο πόστο, καθώς με τους παρόντες Συμβούλους κατά την διάρκεια της διαδικασίας θα έπρεπε να έχει λάβει 16 ψήφους που αντιστοιχούν στα 3/5 αυτών.

Ειρήνη Δεκαβάλλα
Αντώνης Κρητικός
Μαρία Φελουτζή
Μάνθος Μανθόπουλος
Νίκος Μπλάτσος

 

 

 

 

 

 

Έτσι, η  ίδια διαδικασία, κατόπιν νέας προκήρυξης του  Δημάρχου η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια, θα επαναληφθεί το προσεχές διάστημα, δεδομένου ότι η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου εσωτερικών μεταξύ άλλων επισημαίνει: «[…] η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 2011 και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών, είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις».