Αρνητικό το Δ.Σ. στη μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων στη Τράπεζα της Ελλάδος

Παρά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, στην οποία επισημαίνονται οι κίνδυνοι οι οποίοι ελλοχεύουν από τη μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί μεταφοράς διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος – η οποία σημειωτέον φέρει την έγκριση του αρμόδιου αντιδημάρχου Αλέξη Αθανασίου – η πρόταση που ο κ. Αθανασίου έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο (ευθυγραμμιζόμενος με τις θέσεις της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου) ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή της Υπηρεσίας που είναι πολιτικός προϊστάμενος.

«Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις Ομάδες Λογαριασμών 250 – Κοινό Κεφάλαιο και 260 – Ταμειακή Διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι υποχρεωτική»… «Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί μεταφοράς διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις για τα αρμόδια όργανά τους»… «Συνεπώς, η διατήρηση διαθεσίμων σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών με χαμηλότερη απόδοση από εκείνη που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων για το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης», αναφέρει με έντονα γράμματα, μεταξύ άλλων, η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο με αριθμό πρωτόκολλου 26046 της 29 Σεπτεμβρίου 2017 έγγραφό της.

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης – Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Geplaatst door Logotypos.gr op maandag 18 december 2017

Και όπως έγινε γνωστό από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ανδρέα Γιαλόγλου, η μη μεταφορά των διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος ισοδυναμεί με απώλειες εσόδων που υπερβαίνουν τις 51.000 ευρώ ετησίως: «Η άποψη ενός συλλογικού οργάνου καταλύει τη νομιμότητα κει εμείς συμφωνούμε. Αυτό με ξεπερνά», τόνισε σπεύδοντας να προσθέσει: «Δεν μπορούμε εμείς να απεμπολήσουμε αυτό το δικαίωμα. Είναι λεφτά των δημοτών. Δεν έχουμε λεφτά για τα βασικά και λέμε όχι σε αυτά τα επιπλέον 50.000 ευρώ;», και απευθυνόμενος στον κ. Αθανασίου επεσήμανε: «Παράλληλα, απουσιάζει η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου επί του θέματος. Επιπλέον, η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αντίθετη σε αυτά που λέτε. Τρία πράγματα σας επισημαίνω, ότι η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική, ότι η μη συμμόρφωση προβλέπει εκ του νόμου κυρώσεις, και απώλεια εσόδων», διαμηνύοντας στους συμβούλους που ψήφισαν την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ότι θα απαιτήσει να καταβάλλουν από την τσέπη τους το ποσό της απώλειας εσόδων».

Χρήση σκληρής γλώσσας έκανε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Παύλος Χρυσαφίδης, κάνοντας λόγο για απιστία σε βαθμό κακουργήματος: «Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε τέτοια περιπέτεια», είπε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση της ανεξάρτητης συμβούλου Μαρίας Καζαντζάκη, κατηγορώντας την Δημοτική Αρχή για πολιτική αδυναμία και ανεπάρκεια: «Πετάτε το μπαλάκι στο Δ.Σ. Αποσύρετε το θέμα, περάστε το από τα αρμόδια όργανα και αναλάβετε την ευθύνη».

Καχύποπτος εμφανίστηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλας Καίλης, ο οποίος φρονώντας ότι «υπάρχει μαστίγιο πίσω από το τυράκι» και γι’ αυτό προβλέπονται κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν, συντάχθηκε με την πρόταση της δημοτικής πλειοψηφίας.

Τέλος, αμφότεροι οι κκ Μαραγκός και Αθανασίου, στην προσπάθεια τους να πείσουν για την ορθότητα της εισήγησής τους και τη στοίχισή τους με την ΚΕΔ και την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, υποστήριξαν ότι η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης βάλλει κατά της οικονομικής αυτοτέλειας και του αυτοδιοίκητου των ΟΤΑ.