ΠΗΓΕ ο χριστιανός να ρωτήσει τι δικαιολογητικά απαιτούνται προκειμένου να βάλει μια σκαλωσιά για να βάψει το εξωτερικό μέρος του σπιτιού του.

Τι του ζήτησαν;

Πάρτε χαρτί και μολύβι (όπως πήρε εκείνος) και σημειώσετε: Κτηματολόγιο (απόσπασμα), έκδοση οικοδομικής άδειας, τεχνική έκθεση, σκαρίφημα, σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας, δήλωση ανάθεσης και ανάληψης, φωτογραφίες ακινήτου, απόσπασμα και πιστοποιητικό κυριότητας, προϋπολογισμός εργασιών.

Πάμε παρακάτω: πληρωμή 7€ ανά τ.μ επιφάνειας στο Δήμο και εγγύηση (αν χρειαστεί). Πάμε ακόμα πιο κάτω, στο ΙΚΑ: Έντυπο αίτησης, φωτοτυπίες ταυτότητας, έγγραφο αναγραφής ΑΦΜ, συμβόλαιο, τίτλος ιδιοκτησίας, πίνακας μελέτης, άδεια Πολεοδομίας και εξουσιοδότηση.

Αυτά, μόνο για να καταλάβετε ότι το τέρας της γραφειοκρατίας είναι εδώ, παντοδύναμο, και δεν το κουνάει τίποτα.

Γιατί, για να κουνηθεί, ποιος ξέρει τι δικαιολογητικά θα χρειαζότανε!