ΚΑΘΕ χρόνο, με τρέχουσα την τουριστική περίοδο, γίνεται αναφορά στην «ανοιχτή πληγή» της Πάνω Μεριάς, που λέγεται πλαστική σακούλα και «βασιλεύει» από το ένα άκρο της περιοχής μέχρι το άλλο.

Γνωστό πλέον ότι οι χιλιάδες πλαστικές σακούλες, διασκορπισμένες παντού, προέρχονται από τον ΧΥΤΑ στο «Κοράκι», κατά την εκφόρτωση απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα και τη μεταφορά τους, με τη βοήθεια του ανέμου, μέχρι την σπηλιά του Φερεκύδη για την οποία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση ως προς την… επισκεψιμότητα.

Μια από τα ίδια και φέτος. Κάποιο μάζεμα κάποια στιγμή και αυτό είναι όλο.

Τις υπόλοιπες σακούλες ας τις φάνε οι κατσίκες με πολλές από αυτές να αποδημούν δηλητηριασμένες από το πλαστικό.

Ο Φερεκύδης προφανώς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί για την επικρατούσα κατάσταση, σε μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Εμείς, όμως;