Άμεση υπήρξε η αντίδραση του τμήματος Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού – Δια βίου μάθησης και απασχόλησης της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις καταγγελίες του πρώην αντιδημάρχου Ερμούπολης Νίκου Ροσσολάτου αναφορικά με την εγκατάλειψη, εκ μέρους των αρμοδίων, της Απάνω Μεριάς.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Ροσσολάτος στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας είχε καυτηριάσει το γεγονός της απουσίας σημάνσεων και πινακίδων σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος λέγοντας χαρακτηριστικά:: «Αν θέλει κάποιος να πάει στο Καστρί και δεν έχει ξαναπάει δεν πρόκειται να πάει ποτέ… Αυτή τη στιγμή πηγαίνει εκεί πολύς κόσμος, όμως δεν εξυπηρετείται γιατί δεν γνωρίζει προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθεί».

Πέραν αυτού είχε κάνει χρήση σκληρής γλώσσας στην αναφορά του στην σπηλιά του Φερεκύδη, χαρακτηρίζοντας την ίδια και τον πέριξ αυτής χώρο σκουπιδότοπο, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ευρύτερη περιοχή οι αλόγιστες ενέργειες ορισμένων επισκεπτών, καθιστώντας σαφές πως στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω του δύσβατου της περιοχής, μόνο με εναέρια μέσα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί.

Στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 51138/4476 της 10ης Μάιου 2017 της ανωτέρω υπηρεσίας – με αποδέκτη τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τίτλο: «Ανάδειξη Δικτύου Περιηγητικών Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Ν. Σύρου» – γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι επισημάνσεις του κ. Ροσσολάτου δεν στερούνται βάσης καθώς η Περιφέρεια είχε εντοπίσει τα προβλήματα και μάλιστα είχε θέσει ως χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους το Δ’ Τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο λοιπόν υπογραμμίζεται ότι οι δράσεις αφορούν στη σήμανση και προβολή του δικτύου στο πεδίο και εντάσσονται στο εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε. Κυκλάδων έργο (Α/Α: 64) με τίτλο «Ανάδειξη Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (Επιλεγμένα Μονοπάτια) και Υπαίθριας Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στις Κυκλάδες» και εστιάζονται σε τρεις άξονες οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

1. Αντικατάσταση και συμπλήρωση των πινακίδων προορισμού – κατεύθυνσης στο σύνολο του δικτύου με είκοσι δύο (22) ξύλινες πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης ειδικών προδιαγραφών για το σύνολο των Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος. Στις πινακίδες θα αναγράφονται τα στοιχεία των προορισμών σε δύο (2) γλώσσες – αγγλική και ελληνική – με σκαλιστά γράμματα και αντίστοιχη ένδειξη πεζοπορικής χρήσης. Οι παλαιές πινακίδες θα αντικατασταθούν ή θα συμπληρωθούν-συντηρηθούν κατάλληλα. Οι πινακίδες θα κατανεμηθούν κατά διαδρομή και θα τοποθετηθούν σε προβλεπόμενα σημεία του δικτύου, τα οποία θα επισημαίνονται σε αντίστοιχη – συνολική για το έργο – Τεχνική Περιγραφή.

2. Ολοκλήρωση της σήμανσης με εκατό (100) μεταλλικά δίχρωμα πινακίδια προσανατολισμού του περιηγητή-πεζοπόρου, ειδικών προδιαγραφών κατασκευής – τοποθέτησης, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο του δικτύου.
3. Τοποθέτηση δύο (2) πληροφοριακών πινάκων, με λεπτομερή χάρτη των Διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος, ειδικών προδιαγραφών κατασκευής, διαστάσεων 1,30 x 1,00 m., στους οποίους θα υπάρχει λεπτομερής περιγραφή και αποτύπωση σε πεζοπορικό χάρτη του περιηγητικού δικτύου και επισήμανση των σημείων πολιτιστικού (ιστορικού και περιβαλλοντικού) ενδιαφέροντος, συνοδευόμενο από αντίστοιχο υπόμνημα. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις των οικισμών Ερμούπολης και Άνω Σύρου αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο παράλληλα επισυνάπτεται και το επιλεγμένο και χαρακτηρισμένο (ΟΕ 215Α/8/5/07 και 373/3.9.09 αποφ. Νομάρχη Κυκλάδων) περιηγητικό Δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος νήσου Σύρου, το οποίο πρόκειται να προβληθεί σε επικαιροποιημένη μορφή διαδικτυακά και να δημοσιευτεί με λεπτομερή χάραξη στους εγκυρότερους πεζοπορικούς χάρτες.

Καθίσταται δε γνωστό ότι η σήμανση των δικτύων διαδρομών είναι ειδικών προδιαγραφών και ενιαίας μορφής για όλες τις Κυκλάδες, καθώς και ότι αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τα προβλεπόμενα στην πρόσφατη υπουργική απόφαση (Αρ. 151344 / 165 / ΦΕΚ 206Β / 30.1.17 – Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών).

Τέλος παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου: Ομάδα Πεζοπόρων Σύρου και ΚΟΙΝΣΕΠ «Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς», στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να συμμετέχουν στις δράσεις ανάδειξης με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ενώ οι συντάκτες – εισηγητές του εγγράφου κκ Τάσος Αναστασίου και Δημήτρης Πασχαλίδης ζητούν τη συνδρομή της δημοτικής αρχής στις εργασίες τοποθέτησης του υλικού σήμανσης.