ΔΕΙΤΕ τις αλλαγές..

Αναφορικά με την τροποποίηση του Οδηγού της Δράσης «Αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορείτε να δείτε όλες τις αλλαγές που επήλθαν, στο αρχείο PDF που ακολουθεί: