Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο της μελέτης, με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου:  Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας», με γέφυρα χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Έτσι γίνεται το πρώτο βήμα, με τη βοήθεια των βουλευτών Αντώνη Συρίγου, Νίκου Συρμαλένιου και Νίκου Μανιού καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την άμεση σύνταξη και θεώρηση του τεχνικού δελτίου με τη σκοπιμότητα εκπόνησης και την προεκτίμηση αμοιβής τής εν λόγω μελέτης, προκειμένου το ιστορικό Δημαρχείο της πόλης του Ερμή να αποκατασταθεί.

Ευχαριστίες με Δελτίου Τύπου απευθύνει ο δήμος στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, τον Ειδικό Συνεργάτη του κ. Μαρίνο Ρουσιά και τα εμπλεκόμενα στελέχη του Υπουργείου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην σχετική πρότασή του για την άμεση σύνταξη του τεχνικού δελτίου με τη σκοπιμότητα εκπόνησης και την προεκτίμηση αμοιβής της εν λόγω μελέτης.