Στη Σύρο, από 25 – 29 Ιουνίου, 2018, θα διεξαχθεί το  Διεθνές Συνέδριο Geomapplica 2k18, το οποίο έχει σαν περιεχόμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας και των εξελίξεων στον τομέα των επιστημών της γεωμετρικής και της τηλεσκόπισης.

Περισσότερα στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί:

Geomapplica2k18