Γνωστοποιήθηκε απόψε από την ΕΠΟ η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  των Κ12 και Κ14 του 7ου Ομίλου, τα οποία και θα διεξαχθούν στις αρχές Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει λοιπόν η προκήρυξη, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νήσων, θα διεξαχθεί σε ένα από τα παρακάτω νησιά: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος.

θα πρέπει να επισημάνουμε πως μέχρι στιγμής, ενδιαφέρον να αναλάβουν τα τουρνουά των Μικτών, έχουν δείξει η ΕΠΣ Χίου και η ΕΠΣ Δωδεκανήσων, χωρίς κάτι ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί προς το παρών.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών διαμονή και πλήρους διατροφής κατά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ12 και Κ14 του 7ου ομίλου (νήσων).

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα, Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχει σε αυτόν, για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διαμονής και πλήρους διατροφής κατά το χρονικό διάστημα από 03.01.2020 έως και 13.01.2020, ενόψει του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ12 και Κ14 του 7ου ομίλου – Νήσων, το οποίο θα διεξαχθεί σε ένα από τα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου, Σύρου και Ρόδου, κατά την παραπάνω περίοδο.

Οι προσφορές, επί ποινή απαραδέκτου, οφείλουν να έχουν υποβληθεί μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων οφείλει να είναι συντεταγμένη και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη, οι όροι της οποίας δύνανται με φροντίδα και επιμέλεια κάθε ενδιαφερομένου, να ληφθούν από την ΕΠΟ.

Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2019
Για την Ε.Π.Ο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.