Σε σειρά προτάσεων, αναφορικά με το ρόλο του Δήμου ως μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, προβαίνει με Δελτίο Τύπου που έδωσε στην δημοσιότητα η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Σύρου Ερμούπολης Μαρία καζαντζάκη.

Το πλήρες κείμενο έχει ως ακολούθως:  

“Ο Δήμος πρέπει να έχει μια σειρά από αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς, όπως το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η Οικονομική – Τοπική ανάπτυξη κα.

Η τοπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που απαιτεί ισχυρή ηγεσία για την παρακίνηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού, την ευαισθητοποίηση, τη διαμόρφωση και επικοινωνία ενός σαφούς και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή.

Η πρωτοβουλία για την ανάληψη ενός τέτοιου αναπτυξιακού ρόλου στην τοπική κοινωνία μπορεί να προέλθει από πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και ομάδες πολιτών.

Σε κάθε όμως περίπτωση, ο ρόλος των δημοτικών συμβούλων είναι κομβικός, καθώς, λόγω της ιδιότητας και της πολιτικής επιρροής τους, είναι σε προνομιακή θέση να συνθέσουν τις επιμέρους πρωτοβουλίες και τα αιτήματα σε ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Καθώς το 2019 είναι εκλογική χρονιά, πέραν των βουλευτικών, οι δημοτικές εκλογές αποτελούν κρίσιμο σημείο για την αναπτυξιακή διαδικασία της επόμενης 10ετίας. Η ανάδειξη ηγεσιών σε τοπικό επίπεδο με ξεκάθαρη αναπτυξιακή ατζέντα, μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό εργαλείο ενίσχυσης της οικονομίας αφού η θητεία είναι σταθερή για 4 έτη.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειάζεται οι πολίτες να γίνουν οι πρωταγωνιστές των λύσεων στη βάση της δημοκρατικής θεσμικής λειτουργίας, όπου η επιστημονική γνώση και η επαγγελματική εμπειρία να τεθούν ως μέθοδος προσέγγισης και υλοποίησης των λύσεων.

Για να προχωρήσουν οι τοπικές κοινωνίες χρειάζεται να κινηθούν και να αναδείξουν ηγεσίες πέραν από τις ανούσιες μικροκομματικές πρακτικές του παρελθόντος, τη λογική της κλειστής Διοίκησης και της τυπικής διαχείρισης.

Μπαίνοντας στην επόμενη 10ετία, χρειαζόμαστε τις κατάλληλες απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες, πέρα από τη μίζερη διαχείριση, διαμορφώνοντας σύγχρονες και βιώσιμες πόλεις με οραματικό σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης.

Οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που υποχρεούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, και να αντιληφθούν πως κάθε Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα θα πρέπει πλέον να προκύπτει μέσα από μία Συμφωνία Ανάπτυξης Δήμου – πολιτών – επιχειρήσεων – κοινωνικών φορέων.

Βασικοί άξονες της Συμφωνίας Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι:

Ανάπτυξη (ενίσχυση της τοπικής αγοράς, αντιμετώπιση της ανεργίας, Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων, των επιχειρήσεων και του Δήμου με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων)

Κοινωνία (ουσιαστική στήριξη και ασφάλεια της οικογένειας, της παιδικής μέριμνας, των ηλικιωμένων, ενίσχυση της παιδείας και του πολιτισμού)

Περιβάλλον (Κατεύθυνση και υλοποίηση για έξυπνες και οικολογικές πόλεις με έμφαση στην Ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

Συμμετοχή (σχεδιασμός και υλοποίηση μαζί με τους πολίτες για τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε γειτονιά-περιοχή και θέσπιση διεθνών συνεργασιών)

Αντί της Αναπτυξιακής Στόχευσης, οι περισσότεροι διεκδικητές των Δήμων σκέφτονται το κομματικό χρίσμα, αδυνατώντας να δουν ότι οι πόλεις μας αξίζουν μία καλύτερη απάντηση.

Είναι πλέον καιρός να κινηθούμε μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, νοοτροπίες κακοδιοίκησης και ανεύθυνους λαϊκισμούς και να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις με τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες πρωταγωνιστές των εξελίξεων και με μεθοδική αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας από την πρώτη ημέρα.

Για αυτό οφείλουμε να απαιτήσουμε σε τοπικό επίπεδο μια Συμφωνία Ανάπτυξης και να επιλέξουμε τις κατάλληλες διοικήσεις  αν θέλουμε  και ο τόπος μας να κάνει  βήματα προόδου”.