Με την με αριθμ. πρωτ. Οικ.4531/31-12-2018 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1α, του άρθρου 16 του Ν.4177/2013» η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 6209/Β/31-12-2018, γίνεται γνωστό ότι όποια καταστήματα του νομού το επιθυμούν δύνανται να παραμένουν ανοικτά επιπλέον Κυριακές του έτους.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί:

apofasi perifereias gia katastimata