Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες τόσο του Επιμελητηρίου όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων εκδόθηκε υπουργική απόφαση η οποία διευθετεί το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι έμποροι περιοχών μικρού πληθυσμού, οι οποίοι είχαν υπαχθεί το 2012 σε υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, χωρίς όμως να έχουν ενημερωθεί σχετικά με αποτέλεσμα να συνεχίζουν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.

Περισσότερα στο Δ.Τ. που ακολουθεί!

COMM_ATTACHMENT_F15269

 

https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2271&articleid=47865